SANGEVANGELIST FRA HAUGALANDET

STØTT UNDERSKRIFTSKAMPANJEN MOT SNIKLEGALISERING AV CANNABIS FØR DET ER FOR SEINT!

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt på epost

annelisebrekke@gmail.com

Følg Anne Lise!

facebook

og

Youtube

Anne Lise på

Facebook, Spotify, iTunes og Youtube

Anne Lise er på Facebook, tilgjengelig i Spotify, og kan også kjøpast

på iTunes om du vil. Klikk på dei under her for å se.

Du kan også finne Anne Lise Brekke Lien på Youtube, der det også ligg mange sangar og videoar. Klikk på f.eks Youtube under for å sjå video.

www.anne-lise-brekke.net