Fagbrev som barne og ungdomsarbeider 2006

Synger fra de gamle sangsskattene.
      Alf Prøysen, Torbjørn Egner og gode gamle

      søndagsskulesanger der den røde tråden

      er at du er god nok

Kommer gjerne med gitaren i barneselskapet

Blir enig med kunden om repertoaret.

www.anne-lise-brekke.net